Avís Legal

La informació i material contingut en aquest lloc són, només per a referència general. Comertia s'eximeix de qualsevol garantia o representació de cap tipus, expressa o implícita, quant a qualsevol assumpte relacionat amb aquest lloc o qualsevol lloc vinculat. En la màxima mesura permesa per la llei, Comertia no acceptarà cap responsabilitat respecte de qualsevol pèrdua o perjudicis derivats aquí.

La vinculació dels llocs web de tercers a aquest lloc no indica cap associació per part de Comertia. Comertia no assumeix responsabilitat o obligació de cap naturalesa per les activitats realitzades o informació continguda en els llocs web de tercers.

A més de la informació personal, Comertia serà lliure de reproduir, usar, revelar i distribuir les seves comunicacions amb nosaltres a tercers, així com a utilitzar qualsevol idea, concepte, saber fer o tècniques contingudes en les comunicacions per a qualsevol propòsit. Inclou comunicacions, però no es limiten, a comentaris, preguntes, comentaris, suggeriments i similars.

Es prohibeix l'ús del contingut d'aquesta web, excepte autorització prèvia per escrit.

En virtut del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que mitjançant l'emplenament dels formularis a www.jornadaretailcomertia.net, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de Comertia, amb la finalitat d'informar-li mitjançant comunicacions referents a serveis de la nostra entitat, així com per mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a la nostra activitat.

Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@jornadaretailcomertia.net.

Col·laboradors i Patrocinadors

Patrocinadors

Col·laboradors

Amb el suport de

Sobre Comertia

Comertia és l'Associació Catalana de l'Empresa Familiar del Retail, una entitat que agrupa empreses de retail amb marca reconeguda, vocació de creixement i voluntat de compartir informació.