Avís Legal

La informació i material contingut en aquest lloc són, només per a referència general. Comertia s'eximeix de qualsevol garantia o representació de cap tipus, expressa o implícita, quant a qualsevol assumpte relacionat amb aquest lloc o qualsevol lloc vinculat. En la màxima mesura permesa per la llei, Comertia no acceptarà cap responsabilitat respecte de qualsevol pèrdua o perjudicis derivats aquí.

La vinculació dels llocs web de tercers a aquest lloc no indica cap associació per part de Comertia. Comertia no assumeix responsabilitat o obligació de cap naturalesa per les activitats realitzades o informació continguda en els llocs web de tercers.

A més de la informació personal, Comertia serà lliure de reproduir, usar, revelar i distribuir les seves comunicacions amb nosaltres a tercers, així com a utilitzar qualsevol idea, concepte, saber fer o tècniques contingudes en les comunicacions per a qualsevol propòsit. Inclou comunicacions, però no es limiten, a comentaris, preguntes, comentaris, suggeriments i similars.

Es prohibeix l'ús del contingut d'aquesta web, excepte autorització prèvia per escrit.

En virtut del que es disposa en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que mitjançant l'emplenament dels formularis a www.jornadaretailcomertia.net, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat de Comertia, amb la finalitat d'informar-li mitjançant comunicacions referents a serveis de la nostra entitat, així com per mantenir-li informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a la nostra activitat.

Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a info@jornadaretailcomertia.net.

Col·laboradors i Patrocinadors

Global Partner

Col·laboradors